top of page
Pump Supply AS takker deg, og vi er stolte for at deres selskap har valgt oss som deres samarbeidspartner. Vi verdsetter deres synspunkter og tilbakemeldinger svært høyt. Deres bidrag i denne kundeundersøkelsen vil hjelpe oss til å bli enda bedre i våre leveranser til deg. Denne undersøkelsen tar kun noen få minutter av deres tid, men til gjengjeld vil vi få bedre innsyn på hva, hvor og hvordan vi kan levere enda bedre til deg som kunde.
   1 = Svært fornøyd     2 = Fornøyd     3 = Noe fornøyd     4 = Misfornøyd     5= Svært misfornøyd
Kundeundersøkelse

ffdfdfdf

1. Hvor fornøyd er du med kvaliteten på produktene våre?
2. Hvordan vurderer du vår salgsorganisasjon?
3. Hvordan vurderer du vår kundekommunikasjon?
4. Hvordan vurderer du vår prosjektgjennomførelse?
5. Hvordan vurderer du vår ettermarkedstøtte?
6. Hvordan vurderer du vår vedlikeholdsservice?

Tusen takk! Skjemaet ditt er sendt.

bottom of page