top of page

Hydraulics International, Inc. (HII) gassforsterker er designet for å øke gassen direkte fra et kaskadesystem, et gassgenereringssystem, et kryogent system eller en høytrykkskompressor til utløpstrykk på 3450 psi (238 bar). Enheten (3G-SS-20) sørger for full fylling selv om forsyningstrykket faller så lite som 300 bar (20 psi). Enheten kan kjøres manuelt ved hjelp av den integrerte håndpumpeenheten (valgfritt); en konvensjonell luftkompressor med lavt trykk; eller regulert forsyning med høytrykksluftlager (SCUBA-, SCBA- eller NITROGEN-flasker).

 

IDEAL FOR GENERELL FLYFART, KOMMUNEBRANN, REDNING, GJENGJENGELIGE & TEKNISKE DYKKERE, DYKBUTIKKER, YACHTER OG REDNINGSTJENESTER

Klikk på hvert produkt nedenfor for mere informasjon.

CompactGasBoosters (2).jpg

EGENSKAPER

 • Øk gasstrykket fra 50 psi til 6000 psi

 • Holderpå trykket. Kan kontrolleres for å stoppe ved et hvilket som helst forhåndsbestemt trykk og holde det trykket på ubestemt tid uten å forbruke strøm, og starte på nytt under full belastning

 • Egensikker. Trykkluft reduserer risikoen for varme, flamme, gnist eller elektrisk støt

 • Forurensning fri. Separasjon mellom stasjon og gassdel bruker tre statiske tetninger med doble ventiler.

3G-SS-20-pic (1).jpg

EGENSKAPER

 • Øk gasstrykket fra 300 psi til 3450 psi

 • Holderpå trykket. Kan kontrolleres for å stoppe ved et hvilket som helst forhåndsbestemt trykk og holde det trykket på ubestemt tid uten å forbruke strøm, og starte på nytt under full belastning

 • Egensikker. Trykkluft reduserer risikoen for varme, flamme, gnist eller elektrisk støt

 • Forurensning fri. Separasjon mellom stasjon og gassdel bruker tre statiske tetninger med doble ventiler.

Har du spørsmål?

3G-TS-9_29-pic.jpg

EGENSKAPER

 • Øk gasstrykket fra 50 psi til 6000 psi

 • Holderpå trykket. Kan kontrolleres for å stoppe ved et hvilket som helst forhåndsbestemt trykk og holde det trykket på ubestemt tid uten å forbruke strøm, og starte på nytt under full belastning

 • Egensikker. Trykkluft reduserer risikoen for varme, flamme, gnist eller elektrisk støt

 • Forurensning fri. Separasjon mellom stasjon og gassdel bruker tre statiske tetninger med doble ventiler.

bottom of page