top of page

Discflo

Diskflo-pumper bruker boundary layer og viscous drag prinsipp som gir en pulsasjonsfri laminær strømning. Dette resulterer i minimale vedlikeholdskostnader da det ikke er kontakt mellom pumpens bevegelige deler og råmaterialet som pumpes.
Disse pumpene brukes over hele verden i mange bransjer, legemiddelindustri, matindustri, papirindustri, olje og gass, raffineri, gruvedrift, kloakk og avløpsanlegg, fiskeindustri og etc.
Vennligst klikk på produktene nedenfor for mere informasjon.
Cantilever-uai-516x516.png
DiscMixer-solidworks-1-uai-258x854.png
GlassLined-uai-516x369.png
DryPit-uai-516x516.png
Sanitary-1-uai-516x420.png
multistage-uai-258x926.png
SubmersiblePump-uai-516x516.png
Horizontal-In-line-1-uai-258x198.png
bottom of page