top of page

Nedsenkbare Pumper

Discflos nedsenkbare pumper er den perfekte løsningen for viskøse, slitende og / eller faste stoffer. De har blitt ansatt med suksess i noen av de tøffeste installasjonene, inkludert bio/organic slam, giftig slam, atomavfall, overføring av avvanningstank, boring, mudring og miljøopprydding. I mange tilfeller er de ettermontert for å erstatte sviktende sentrifugal-, progressiv hulrom-, lap-, gir- og helikopterpumper.

Den unike Discpac-løpehjulsteknologien lar pumpen håndtere viskositeter så høyt som 100.000 cPs og slurry med opptil 90% faste stoffer. Discflo nedsenkbare pumpe er designet uten tette toleranser for å håndtere store og tette faste stoffer uten tilstopping. Disse pumpene kan også tørr kjøres i korte perioder (forutsatt at tetningen er beskyttet) uten å skade pumpen.

SubmersiblePump-uai-516x516.png

Har du spørsmål?

bottom of page