Hammelmann HDP202-pumpe driftsatt

Vi gratulerer vår kunde med nytt høytrykksanlegg som skal brukes til renholds- og vedlikeholdsspyling med spylepistol og tankvasker i deres produksjonslokaler. Valget falt på en Hammelmann HDP202-pumpe som leverer 110 liter på 1000 bar, drevet av en elektromotor på 200kW. 


Pump Supply takker


Anlegget under installasjon:

Velger for tilkoblet utstyr:

Styringspanel:

for oppdraget!