top of page

Ny Pump Supply AS Leverandør, MTS!!!

PUMP SUPPLY har blitt forhandler av avfallsugere, suge- og vakuumgravere fra MTS Saugbagger. MTS Saugbagger er en tysk global ledende produsent av ulike suge- og vakuumsløsninger. Sikkerhet, kvalitet, innovasjon kjennetegner MTS sine produkter. I produkt porteføljen til MTS finnes modeller fra DINO CITY modellen som er en liten fleksibel modell tilpasset for oppdrag i bykjerner til DINO MEGAVAC som er verdens sterkeste suge- og vakuumgraver. I tillegg finnes en rekke modeller for Avfalls sug, beltebånds modeller, samt modeller utviklet for vedlikehold av skinneganger på jernbane.
Der hvor det kreves presisjons graving, hvor det er vanskelig tilkomst eller hvor det kreves graving i trange rom, er suge- og vakuumgravere overlegne tradisjonelle gravemetoder. I Norge gjøres det årlig skade graving på infrastrukturer i bakken, som tele, vann og kloakknett for bortimot 800 millioner. Bare innen vannforsyning, hvor man antar at 30% av vannforsyningsnettet er lekk, er det nå ett etterslep på 250 milliarder i vedlikehold og utskifting.

Avfalls sug er løsninger som de største byene i Norge har begynt å få øynene opp for. De største byene har allerede etablert avfallsløsningene til boligområder under bakken. Trondheim kommune har blant annet satt som mål at 50% av alle avfallsløsninger skal være under bakken at innen 2030. I Bergen etableres det avfallssug i bakken under hele bykjernen.


MTS Saugbagger har allerede levert avfallssug biler både til Trondheim, Bergen og flere andre kommuner, til norske selskaper som driver med vedlikehold av jernbaneskinner og til norske selskaper som driver med suge- vakuumgraving.


Daglig leder i Pump Supply ser et stort potensial for disse produktene i tiden som ligger foran oss.


bottom of page