top of page

Enheter er bygget for å passe til det aktuelle mediet, alt fra små pumpeenheter med 24V-drift for sjøvannsavsalting (solcelledrevet), til kompakte RO-enheter for must og vinforberedelse, til store galvaniske vannbehandlingsanlegg.

 

Motstandsdyktige pumpematerialer for etsende medier, tetningsvannsystemer eller ekstra skylling for krystalliseringsmedier, pulseringsdemping, lydisolering etc. Enhter kan bygges i henhold til kundens krav og speksifikasjoner.

bruksområder:

  • Dialysisvann

  • Deponi utvasket

  • Flaskefylling

  • Elektrolytisk behandling

  • Industrielt avløpsvann

  • Drikkevannsproduksjon

  • Avsalting av sjøvann

Vennligst klikk på bildene for mere informasjon.

Capture18.JPG
Capture19.JPG

Har du spørsmål?

bottom of page